Om

Varbergs livräddningssällskap grundades 1996 med syfte att genomföra livräddningsbevakning av stränderna Apelviken och Kåsa. Bevakningsverksamheten genomfördes varje sommar mellan åren 1997 och 2004.


Livräddningen i Varberg har dock en äldre historia än så. Redan i slutet på 1950 -talet fanns det personer som hade utbildning i att rädda liv vid drunkning, som vid vackert väder på helger vandrade på stränderna i Varberg. Detta var personer som på eget initiativ och på sin lediga tid utan ersättning kunde simma ut i vattnet med få hjälpmedel och hämta in personer i nöd.


1960 grundades Livräddningsskolan i Tylösand och detta etablerade Hallands länsförbund av SLS, som ledande inom utbildning av havslivräddare.

Livräddningstorn etablerades på Tylösand och Frösakull i Halmstad samt Apelviken i Varberg. Nu började personer som utbildats på livräddningsskolan i Tylösand att bevaka Apelviken, under helgerna till att börja med då allt var ideellt.


Idag har Varbergs livräddningssällskap ingen bevakningsverksamhet på Apelviken eller Kåsa. Föreningen omorganiserade sig helt och hållet efter orkanen Gudrun 2005. Från att enbart genomföra bevakningsverksamhet har vi nu tre verksamhetsområden som erbjuder mer av SLS stora utbud. Tränings- & tävlingsverksamhet, Utbildnings- & informationsverksamhet samt Bevakningsverksamhet.

Mer information om SLS finns på www.svenskalivraddningssallskapet.se


Vår Värdegrund

SLS värdegrund är vår gemensamma plattform och består av värdeord som beskriver hur vi ska agera och uppfattas. Värdeorden driver oss framåt mot visionen och våra mål, gör oss synliga och hjälper oss att fatta beslut i vardagen.

 

Humanitet

Vårt sätt att tänka och handla präglas av förstående av och medkänsla med andra människor. Vi står för människovänlighet och välvilja.

 

Gemenskap

Vi strävar emot att alla ska ingå i en positiv och levande gemenskap som ger trygghet och glädje i vardagen. Vi står för att det finns en öppenhet och tydlighet i vårt sätt att bemöta och kommunicera.

 

Respekt

Vi bemöter varje människa med respekt för den unika person hon/han är. Vårt samspel med andra människor präglas av värme och lyhördhet.

 

Engagemang

Vi drivs av och existerar tack vare vårt engagemang. Vi finns till för att tillvarata och utveckla det ideella engagemanget.

 

Vår stil som vi genomför vår verksamhet med är:

Professionell

Vi strävar efter ett professionellt agerande i alla lägen och att våra aktiva står upp för våra

värderingar.

 

Sportig

SLS är en aktiv organisation med aktiva medlemmar. Vi uppmuntrar aktivitet, utomhusliv och friluftsliv.

 

Trygg

Vi är trygga i våra värderingar och stolta i vår sak.