Verksamhet

Dagens verksamhet bygger inte på att genomföra bevakning av stränderna i Varberg, utan vi utbildar andra som är intresserade av att det finns livräddningskunniga runt om i samhället.


Den lokala verksamheten är uppdelad i tre områden:


Utbildningar & information

Föreningen erbjuder följande utbildningar enligt gällande riktlinjer.

HLR, D-HLR, Barn HLR, Första hjälpen, grundläggande vattenlivräddning i hav.

Se prislista


Tränings- & tävlingsverksamhet

Vi erbjuder dig att vara med i vår regelbundna träningsverksamhet som är inriktad mot Nordisk lagkapp och internationell tävlingsverksamhet. Verksamheten erbjuder även utbildning i första hjälpen, HLR, D-HLR och barn-HLR. Alla utbildningar genomförs efter gällande riktlinjer. Tränings- & tävlingsverksamheten har två säsonger, inomhus i pool och utomhus i hav. Verksamheten är uppdelad i en junior och en seniorverksamhet

Titta i kalendern för att veta när, var och hur. Klicka här för mer information.


Bevakningsverksamhet

Har du ett vattennära arrangemang så kan vi erbjuda er bevakning av detta arrangemang samt en riskbedömning innan arrangemanget. Bavakningen genomförs av utbildade livräddare eller poollivräddare. Vi står för den utrustningen som uppdraget kräver för att ditt vattennära arrangemangska kunna genomförasmed minimala skador eller olyckor.

Kontakta oss för vidare information och offert.


"Kunskap i livräddning ger en livslång kunskap för en ökad livskvalité, glädje och trygghet i och vid vatten."