Utbildning & Information

Vi erbjuder följande livräddningsutbildningar enligt gällande riktlinjer.

Utbildning

Tidsåtgång

Deltagarantal

Kostnad

Vuxen-HLR med AED

Repetition


3,5 h

2,5 h


Max 9 deltagare


4000 kr

3800 kr


Barn-HLR

Repetition

2 h

2 h

Max 9 deltagare

4000 kr

3800 kr


Första Hjälpen Grund

Repetition


4 h

4 h


Max 9 deltagare


4000 kr

3800 kr

Första hjälpen Fördjupning

6-8 h

Max 9 deltagare

6000-8000 kr

Grundläggade utb.  för badpersonal

4 h

Max 12 deltagare

6000 kr

Hamnutbildning

4 h

Max 10 deltagare

Offert

Pool-livräddarutbildning

40 h

Max 20 deltagare

Offert

Vattenlivräddning för Spa-anläggning

4 h

Max 10 deltagare

Offert

ISA Aquatic rescue and safety

8 h

Max 10 deltagare

Offert

Operatör Rescuerunner

16 h

Max 2 deltagare

Offert


Vi kommer gärna ut till er och håller i föredrag, uppvisningar och föreläsningar.

Vi erbjuder även specialutbildningar. Kontakta oss för vidare information och offerter.

Ett hjärtsäkert Varberg

Här erbjuder vi er att placera hjärtstartare på ert företag, förening eller lokal inklusive utbildning. Vi kommer sedan att hålla er uppdaterade genom att erbjuda regelbundna utbildningstillfällen. Vi servar er hjärtstartare och uppdaterar apparaten efter användande. Innan utplacering av hjärtstartare genomför vi en inventering i samverkan med er. Kontakta oss för vidare information och offert.