vilka är vi?

Varbergs livräddningssällskap är en ideell lokalförening under riksorganisationen Svenska Livräddningssällskapet (SLS).

Mer information om SLS finns på www.svenskalivraddningssallskapet.se

Vi har  tre verksamhetsområden som erbjuder en stor del av Svenska livräddningssällskapets utbud.

Vi har idag ingen stationerad bevakningsverksamhet på Apelviken eller Kåsa, men vi hjälper till på evenemang.

Vi arbetar dock på att hitta en lösning för att ha en bevakad strand i Varberg.

STYRELSEN

Vår värdegrund

SLS värdegrund är vår gemensamma plattform och består av värdeord som beskriver hur vi ska agera och uppfattas. Värdeorden driver oss framåt mot visionen och våra mål, gör oss synliga och hjälper oss att fatta beslut i vardagen.

Humanitet

Vårt sätt att tänka och handla präglas av förstående av och medkänsla med andra människor. Vi står för människovänlighet och välvilja.

Gemenskap

Vi strävar emot att alla ska ingå i en positiv och levande gemenskap som ger trygghet och glädje i vardagen. Vi står för att det finns en öppenhet och tydlighet i vårt sätt att bemöta och kommunicera.

Respekt

Vi bemöter varje människa med respekt för den unika person hon/han är. Vårt samspel med andra människor präglas av värme och lyhördhet.

Engagemang

Vi drivs av och existerar tack vare vårt engagemang. Vi finns till för att tillvarata och utveckla det ideella engagemanget.

Vår stil

Professionell

Vi strävar efter ett professionellt agerande i alla lägen och att våra aktiva står upp för våra värderingar.

Sportig

SLS är en aktiv organisation med aktiva medlemmar. Vi uppmuntrar aktivitet, utomhusliv och friluftsliv.

Trygg

Vi är trygga i våra värderingar och stolta i vår sak.